??????? ?????? ? ?????????? ?????????
Escort, Inc.

Tweets by @CrittendenAuto


Označavanje pneumatika

American Government Special Collections Reference Desk

Označavanje pneumatika

Викивести
26. novembar 2013.
November 26, 2013


Beograd/ Srbija (PR objave) - Ključne informacije o novom sistemu označavanja pneumatika. Šta treba da znate?

Još od 30. maja 2012. pratimo nove oznake na pneumaticima koje proizvođači moraju da obezbede u skladu sa uredbom Evropske unije o označavanju pneumatika. U početku je označavanje bilo dobrovoljno, a od 1. novembra 2012. godine to je postalo zakonska obaveza. Svrha oznake je da kupcima obezbedi bolje razumevanje proizvoda i pruži informacije o određenim karakteristikama izabranog pneumatika kao što su kakav put zaustavljanja obezbeđuje vozilu na mokroj podlozi i koliki su otpor kotrljanja i spoljašnja buka pri kotrljanju. Ali, potrebno je uvažavati i načelo 3-15-50, jer EU oznaka za pneumatike ne kaže sve o performansama pneumatika, naročito ne o karakteristikama specifičnim za zimske pneumatike. Za koje pneumatike važi?

Oznake se koriste za pneumatike za putnička vozila, vozila 4x4 i SUV, kombi vozila i kamione. Ovi pneumatici moraju da imaju priložene oznake ili nalepnice s podacima o određenim, zakonom propisanim parametrima performansi.

Među pneumaticima koji nisu obuhvaćeni ovom zakonskom uredbom nalaze se trkački pneumatici, profesionalni terenski pneumatici, rezervni pneumatici, starinski pneumatici za automobile, obnovljeni pneumatici, pneumatici sa spajkovima i pneumatici čija je brzinska klasa ispod 80 km/h. Uredba takođe ne važi za pneumatike za motocikle.

Šta je navedeno na oznaci?

Ocena A označava najbolje, a ocena G najlošije karakteristike Stepen iskorišćenja goriva: Pneumatik se pri kotrljanju deformiše i emituje energiju. Ovako izgubljena energija je poznata kao otpor kotrljanja koji neposredno utiče na potrošnju goriva i životnu sredinu. Ako pneumatik ima manji otpor kotrljanja, gubi manje energije i troši manje goriva, a time se smanjuju i emisije CO2. Razlika između kompleta pneumatika klase G i klase A može da bude do 7,5% manja potrošnja goriva (pri prosečnoj potrošnji goriva 8 l na 100 km).

Prianjanje na mokroj podlozi: Pneumatici sa odličnim prianjanjem na mokroj podlozi imaju kraći put zaustavljanja na klizavim putevima, što je izuzetno važno za sigurnost vozača i putnika u automobilu. Klase se određuju na osnovu puta koji automobil pređe posle kočenja pri brzini od 80 km/h. Razlika između klase A i G je 18 metara, što predstavlja dužinu četiri automobila.

Spoljašnja buka: Vrednost spoljašnje buke pneumatika izražena je u decibelima (dB), a na oznaci se dodatno nalaze simboli za jedan, dva ili tri zvučna talasa. Jedan talas predstavlja najbolje karakteristike, a tri najlošije. Tri talasa označavaju sadašnju graničnu vrednost, dva talasa graničnu vrednost buduće zakonske regulative, a jedan talas je daljih 3 dB ispod granične vrednosti. Što je pneumatik tiši, prijatniji je za životnu sredinu.

Važno načelo 3-15-50 koje ne smete da zaboravite!

Treba da budete svesni da oznaka EU za pneumatike ni izdaleka ne govori sve o performansama pneumatika i koristi koju donosi životnoj sredini, mada sadrži ocenu performansi na tri važna područja. Postoje mnogi drugi važni kriterijumi kao što su otpornost na akvaplaning, vodljivost na suvoj podlozi i kočenje i prianjanje na suvom putu. Oznaka možda nije pravi odraz proizvoda za specijalne namene kao što su zimski pneumatici koji su namenski razvijeni za zimske uslove sa niskim temperaturama. Zimski pneumatici, naime, moraju da obezbede odlično prianjanje i kratak put zaustavljanja na mokrim putevima, snežnoj bljuzgavici, snegu i ledu. Uprkos tome što su oznake dobrodošle, potrošači treba pre kupovine detaljno da se raspitaju o svim dodatnim kriterijumima koji su odlučujući pri izboru pravog pneumatika. Upravo zato kompanija Goodyear Dunlop proučava više od 50 karakteristika pneumatika, dok ih nezavisni testovi automobilskih klubova obično uvažavaju samo do 15.

NAČELO: 3 - 15 - 50

3 kriterijuma performansi na oznaci

15 kriterijuma performansi pri testovima u časopisima

50 kriterijuma performansi za naše sopstvene ocene

This article is licensed under the Creative Commons Attribution 2.5 License.

Connect with The Crittenden Automotive Library

The Crittenden Automotive Library on Facebook The Crittenden Automotive Library on Instagram The Crittenden Automotive Library at The Internet Archive The Crittenden Automotive Library on Pinterest The Crittenden Automotive Library on Twitter The Crittenden Automotive Library on Tumblr


The Crittenden Automotive Library

Home Page    About Us    Contribute