Начална страница За нас Принос
Escort, Inc.

Tweets by @CrittendenAuto


През месец януари започва принудителното преместване на излезлите от употреба МПС

American Government Special Collections Reference Desk

През месец януари започва принудителното преместване на излезлите от употреба МПС

УикиНовини
15 декември 2009 г., 14:12 ч.
December 15, 2009


Столичен инспекторат напомня на гражданите, че през месец октомври започна кампания по изчистване на столицата от излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/. До момента са стикирани 1770 автомобила.

През месец януари изтича тримесечният срок на първите стикирани излезли от употреба моторни средства, които е трябвало да бъдат преместени от своите собственици и фирма „Екобулкар” АД започва принудителното им преместване на площадки за временно съхранение.

Съгласно процедурата по чл. 23 от Наредбата за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на Столична община на излезлите от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/ се поставят стикери, след което в тримесечен срок собствениците на автомобили трябва да ги преместят на имоти частна собственост или да ги предадат за разкомплектоване. При неспазване на указания срок ИУМПС ще бъдат преместени принудително на площадки за временно съхранение, където ще стоят най-малко 14 дни, а в случаите, в които собственикът иска да си върне колата, той ще трябва да заплати разходите по принудителното извозване, временното съхранение и съответната глоба от 150 до 500 лв. или имуществена санкция от 700 до 2 000 лв. за неизпълнение на предписанието.

This article is licensed under the Creative Commons Attribution 2.5 License.

Connect with The Crittenden Automotive Library

The Crittenden Automotive Library on Facebook The Crittenden Automotive Library on Instagram The Crittenden Automotive Library at The Internet Archive The Crittenden Automotive Library on Pinterest The Crittenden Automotive Library on Twitter The Crittenden Automotive Library on Tumblr


The Crittenden Automotive Library

Home Page    About Us    Contribute