Начална страница За нас Принос
Escort, Inc.

Tweets by @CrittendenAuto


Призив за рециклиране на старите МПС

American Government Special Collections Reference Desk

Призив за рециклиране на старите МПС

УикиНовини
19 ноември 2009 г., 12:22 ч.
November 19, 2009


Столичният инспекторат призовава всички собственици на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/ да ги предадат доброволно за рециклиране, където срещу старите си автомобили ще получат съответна сума.

В ход е процедура по чл. 23 от Наредбата за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на Столична община, съгласно която, ако излезлите от употреба моторни превозни средства не бъдат премахнати доброволно от собствениците, на същите ще бъдат наложени санкции.

Глобите за физически лица са от 150 до 500 лева, а за юридически от 700 до 2000 лева, поясняват още от Столичния инспекторат.\

This article is licensed under the Creative Commons Attribution 2.5 License.

Connect with The Crittenden Automotive Library

The Crittenden Automotive Library on Facebook The Crittenden Automotive Library on Instagram The Crittenden Automotive Library at The Internet Archive The Crittenden Automotive Library on Pinterest The Crittenden Automotive Library on Twitter The Crittenden Automotive Library on Tumblr


The Crittenden Automotive Library

Home Page    About Us    Contribute